Daniel Nord

Skam: Del 1

Daniel Nord
Skam: Del 1

Skam´ subst. ~men
• känsla av blygsel över oförmåga eller förkastlig handling. Kan även bero på att inte leva upp till egna ideal. Skam behöver inte därför orsakas av handling, utan bara att existera kan ge känslor av skam.