Daniel Nord

Londons Snabbaste Kniv

Daniel Nord
Londons Snabbaste Kniv

Före bedövningens tid fanns bara en smärtdämpning vid operationer.
Snabbhet.

Det här är första avsnittet av Ljudpunkt som produceras av Daniel Nord.