Daniel Nord

Kungen Är Inte Lenas Pappa

Daniel Nord
Kungen Är Inte Lenas Pappa

Vetenskapsradions Lena Nordlund fick en uppläxning av kungen. När hon skulle ge svar på tal glömde hon för stunden att det inte var hennes pappa hon pratade med.