Daniel Nord

Heliga Ovanliga Tystnad

Daniel Nord
Heliga Ovanliga Tystnad

Att hitta en tyst plats i staden är nästintill omöjligt, men det finns fortfarande platser som gör motstånd mot bullret.