Daniel Nord

Någonting att äta, någonting att dricka

Daniel Nord
Någonting att äta, någonting att dricka
5856649637_230d651952_b.jpg

Kalle fick en insikt: Pengar saknar värde. Det ledde till problem när hyran skulle betalas.